Rangi specjalne uzupełnienie

Astrologia - jako pseudonauka mieści się w znaczeniu definicji fałszywego proroctwa czyli nie spełnia warunku 100% sprawdzalności... ( do tej grupy zwodniczych praktyk można zaliczyć również inne sztuki ezoteryczne czy okultystyczne typu Tarot, Numerologia i inne wróżby, „wahadlarstwo”, jasnowidzenie , etc. …)

cyt. św. JK 
"Szatan wmawia wiele rzeczy prawdopodobnych zgodnych z rozumem i spełniających się, ażby przez nie uwodzić."

Astrologia - jako pseudonauka mieści się w znaczeniu definicji fałszywego proroctwa czyli nie spełnia warunku 100% sprawdzalności... ( do tej grupy zwodniczych praktyk można zaliczyć również inne sztuki ezoteryczne czy okultystyczne typu Tarot, Numerologia i inne wróżby, „wahadlarstwo”, jasnowidzenie , etc. …)

cyt. św. JK 
"Szatan wmawia wiele rzeczy prawdopodobnych zgodnych z rozumem i spełniających się, ażby przez nie uwodzić."

Uwaga:

  • Rangi specjale nie mają nic wspólnego z awansem zawodowym, czy stopniem wojskowym, ostatecznie szlifami generalskimi.

  • Rangi specjale nadawane są w procesie gromadzenia rzetelnej informacji, czyli materiału badawczego i wymagają potwierdzenia wiarygodności ubiegającego się o rangę specjalną, czyli użytkownika.

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o rangę specjalną?

  1. należy zapisać się na listę "Wróżby za Garnek Złota"
  2. zdobyć prawa użytkownika witryny
  3. zamówić wróżbę
  4. otrzymać odpowiedź na wróżbę
  5. wydać opinię na temat  „Wróżby za Garnek Złota”
  6. przejść badanie numerologiczne
  7. dopełnić obowiązku rektyfikacji horoskopu (potwierdzenie czasu urodzenia)
  8. CDN...
Astrologia - jako pseudonauka mieści się w znaczeniu definicji fałszywego proroctwa czyli nie spełnia warunku 100% sprawdzalności... ( do tej grupy zwodniczych praktyk można zaliczyć również inne sztuki ezoteryczne czy okultystyczne typu Tarot, Numerologia i inne wróżby, „wahadlarstwo”, jasnowidzenie , etc. …)

cyt. św. JK 
"Szatan wmawia wiele rzeczy prawdopodobnych zgodnych z rozumem i spełniających się, ażby przez nie uwodzić."

"Wszytkie Prawa Zastrzeżone"
Powered by Web design © 9.12.2002 16:14 Polska
21 01 2021 08:39:16
Toplista stron

0 0 0 0 0 0